След два месеца в България ще се въведат три вида стикери, които ще показват колко са екологични колите спрямо реално изхвърляните газове в атмосферата. Съответно – на автомобили, които отговарят на екостандарт Евро 5 и 6 ще се лепи зелен стикер, на тези със стандарт Евро 3 и 4 – жълт, а получилите стандарт Евро 1 и 2 – червен.

В зависимост от това колко е количеството на фините прахови частици и въглеродния диоксид в атмосферата, временно ще бъде спиран достъпът на коли до централната част или до цялото населено място. За това ще отговарят кметовете на градовете. В автосервизите гледат положително на идеята .

Различните стикери ще се получават от водачите при техническия преглед на автомобила. Станислав Иванов – ГЕРБ:

„Тъй като в Западна Европа тези стикери се поставят на база на евростандарта, който притежава съответния автомобил, в България няма да бъде на база на евростандарта, към който съответства съответния автомобил, а ще бъде на реално изгорели газове. Именно, за да предотвратим тази практика на автомобили с отрязани катализатори или без катализатори или с манипулирани горивни системи да се движат по пътищата“.