ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от: 25.05.2018 г.

Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.


1.Кои сме ние?
Администратор на лични данни е: НП Ауто Груп ООД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 202059622 със седалище и адрес на управление град София, ж.к. Захарна фабрика бл.46, и адрес на магазин гр. София, ул. Цар Симеон 129

2. Валидност и действие
Настоящата Политика определя как се обработват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта в процеса на използване на неговите услуги.

„Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна за потребители на услугите на AUTOMEGA, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие следва да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

3. Какви данни събираме за Вас?
Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни при изпращане на поръчка и при изпращане на запитване чрез формата за контакт.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато изпращате поръчка  или запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. С изпращането на поръчка или запитване, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст.

Успешното изпращане на поръчка или запитване изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни.

При изпращане на поръчка се изисква предоставяне на следните данни:

•             име и фамилия;

•             email адрес;

•             държава, населено място, пощенски код и адрес;

•             телефон.

При заплащане на поръчка по банков път, Вие предоставяте достъп до своите:

•             три имена;

•             номер на банкова сметка;

•             име на банка.

При изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна в Уебсайта, се изисква предоставяне на следните данни:

•             име и фамилия;

•             email адрес;

•             държава, населено място, пощенски код и адрес;

•             телефон.

4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?
Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

•             въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги, в случая- куриерски фирми.

•             това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Existing User?

Lost your password?